Your Trusted 24 Hours Service Provider!
Warmtepompen Vergelijken
  • Number #1 Provider
    of Industrial Solution
  • Global Certificate
    ISO 9001:2015
  • Award Winning
    Solution Of The Year

Comfortabel verwarmen is een eerste bekommernis bij het bouwen of verbouwen van een woning, kantoor, hotel of appartement. Daardoor wordt het gebruik van aircoheaters of warmtepompen in steeds toenemende mate naar voor geschoven door EPB-verslaggevers, energiedeskundigen, architecten en verwarmingsbedrijven.

Voor de verwarmingsbedrijven betekent deze evolutie van warmtepompen een nieuwe uitdaging. Warmtepompen zijn immers technologisch geavanceerde verwarmingssystemen die stilaan alle centrale verwarmingssystemen met ketels zullen gaan vervangen. De klassieke verwarmingsketel is immers in het licht van de nieuwe Europese normen aangaande energieprestatie geen toekomstgerichte en duurzame investering. Ook condensatieketels zijn om die reden niet langer veilige investeringen voor de lange termijn.

De 20-20-20 doelstellingen van Europa betekenen een ware (r)evolutie in de verwarmingsmarkt. De diverse warmtepomptechnologiën maken het vandaag mogelijk om nu reeds te voldoen aan de gestelde Europese eisen van 2020.

Een schijnbaar voordeel van een lagere investering in een gasketelinstallatie voor de verwarming wordt onderuit gehaald door de toepassing van een warmtepomp. Bij toepassing van een warmtepomp haalt men zonder investering in een ventilatiesysteem immers moeiteloos E-peil 60. Warmtepompen zorgen voor extra tegemoetkomingen onder de vorm van subsidies en premies ingevolge het behaalde E60 peil.

Door alle elementen in rekening te brengen, worden warmtepompen een duurzame investering. Zo wordt niet alleen rekening gehouden met het financiële aspect van de warmtepomp maar ook met het ecologisch karakter ervan.